Tin Tức & Chính Sách

Phú Quốc được nâng cấp lên thành phố biển .

Phú Quốc được nâng cấp lên thành phố biển .

Kiên Giang vừa đề xuất Chính phủ cho thành lập thành phố Phú Quốc để Phú Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa Cùng chung với làn sóng thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp đang phát triển mạnh trên cả nước mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương, Kiên Giang đang kiến nghị Chính phủ ban hành những chính sách mới phù hợp để tạo động lực cho tỉnh phát triển. Đặc biệt, Kiên Giang