03.05.2017

2. Thẩm định nhiệm vụ, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

2.1. Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Phòng Quy hoạch xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định đúng thời hạn theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 Thời gian: Buổi sáng từ 07 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 đến 17 giờ trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ.

- Thành phần bản vẽ gồm:

Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng theo tỷ lệ thích hợp và Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ quy hoạch.

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch; hồ sơ pháp nhân.

b) Số lượng hồ sơ:

Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc bao gồm:

- Phòng quy hoạch Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc: Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cùa Phòng Quy hoạch. (Điểm đ, Khoản 2, Điều 26, Mục 5, Chương II, Nghị định 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015).

2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

2.8. Lệ phí: Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không có

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Số lần đọc: 539