Chị Hồ Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Khải Hoàn - một trong những công ty sản xuất nước mắm lớn nhất Phú Quốc đã góp phần gìn giữ làng nghề truyền thống và đưa cái hồn của hòn đảo này đến với bữa ăn của mọi gia đình.