04.11.2015
Ngày 26/10/2015, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý việc chuyển đổi đất du lịch sang đất ở để xây dựng biệt thự du lịch trên địa bàn huyện Phú Quốc theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

Theo đó quy chế này quy định điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện việc chuyển đổi một phần đất du lịch sang đất ở để xây dựng biệt thự du lịch; hình thức sử dụng, khai thác, quản lý các biệt thự du lịch sau khi chuyển đổi để đảm bảo không hình thành đơn vị ở tại các dự án phát triển du lịch trên địa bàn đảo Phú Quốc theo Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Tỷ lệ cho phép chuyển đổi từ đất du lịch sang đất ở tối đa là 10% tổng diện tích đất dự án.

Điều kiện để được chuyển đổi từ đất du lịch sang đất ở để xây dựng biệt thự du lịch:

- Nằm trong quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, du lịch hỗn hợp và du lịch phức hợp theo quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015.

- Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô từ 40ha trở lên và chưa có bố trí đất ở trong dự án.

- Phải xây dựng hoàn thành 100% các công trình hạ tầng kỹ thuật và tối thiểu 30% các công trình kiến trúc theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phải tuận thủ các chỉ tiêu sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và các hạ tầng kỹ thuật khác theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Không bố trí đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội để phục vụ việc hình thành đơn vị ở, trừ các công trình phục vụ chung cho toàn khu du lịch.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với biệt thự du lịch:

- Phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng các công trình biệt thự du lịch theo quy hoạch được duyệt.

- Chủ đầu tư có chức năng kinh doanh bất động sản và đáp ứng các điều kiện khác về kinh doanh bất động sản.

Huỳnh Bảy

Số lần đọc: 6851
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
 
Tiêu đề gởi *
 
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan