29.10.2015
Ngày 23/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1272/UBND-KTCN về việc thí điểm đưa xe ô tô điện vào phục vụ vận chuyển khách du lịch trên đảo Phú Quốc.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý về nguyên tắc cho Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kỷ Nguyên Phú Quốc đầu tư thí điểm đưa xe ô tô điện vào phục vụ vận chuyển khách du lịch trên đảo Phú Quốc; thời gian thí điểm là 01 năm; số lượng không quá 50 xe.

Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chủ trì, thống nhất ý kiến với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, BQL đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, UBND huyện Phú Quốc và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương chính thức và thực hiện các nội dung khác có liên quan.

Về xin miễn thuế nhập khẩu đối với xe điện nhập khẩu từ nước ngoài: Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 103 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì xe ô tô điện nhập mới 100% từ 06 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi (gồm cả lái xe) không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Công văn này./.

Theo báo điện tử kiengiang.gov.vn 

Số lần đọc: 673
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
 
Tiêu đề gởi *
 
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan