04.03.2014

4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (trường hợp đã có Quyết định chủ trương đầu tư).

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy biên nhận, người nộp mang theo biên nhận đến để nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư;

b) Số lượng hồ sơ:           01             (bộ chính)

* Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc.

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc.

d) Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Lệ phí (Nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

  * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có):

- Dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Ghi chú

+ Tên thủ tục hành chính;

+ Trình tự thực hiện.

+ Số lượng hồ sơ:          

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Số lần đọc: 672
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
 
Tiêu đề gởi *
 
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan