14.02.2014

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ nhận hồ sơ và trao phiếu hẹn.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ hướng dẫn thủ tục và trả hồ sơ để bổ sung. 

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Cán bộ chuyên môn sẽ thụ lý, giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra xem xét hồ sơ, cơ quan cung cấp thông tin về quy hoạch xác định các tài liệu; còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc. Số 17, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian nhận và trả kết quả : Sáng từ 7h30 đến 11h00 và chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; 
- Sơ đồ vị trí khu vực cần cung cấp thông tin (VN 2000).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lâm) ngày

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân/ Tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tinh Kiên Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

d) Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

1.2. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt:

Cơ quan cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng có trách nhiệm xem xét trên các cơ sở được quy định sau: sự phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam- quy hoạch xây dựng; sự phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc đô thị; sự phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; sự phù hợp với quy định quản lý quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc các văn bản hiện hành về quy hoạch xây dựng... để cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Trường hợp các khu vực, loại công trình không được quy định rõ trong quy chuẩn xây dựng; khu vực này chưa có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt thì cơ quan cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng lập văn bản đề xuất thông qua Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch huyện Phú Quốc; Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố, thị xã (nếu có) hoặc Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh để có văn bản thỏa thuận quy hoạch thay cho việc cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Người có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng bằng văn bản phải chịu toàn bộ chi phí theo quy định về tài liệu thông tin do mình yêu cầu.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 33, Mục 5, Chương II, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

- Điều 41, Mục 6, Chương II Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Mục II, Phần VII, Thông tư  số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

- Điều 23, Chương IV của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực sau 10 ngày ký;

- Điều 9, Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và các cơ quan, ban ngành huyện Phú Quốc, có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Số lần đọc: 3533
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
 
Tiêu đề gởi *
 
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan