Nhiều dự án tại Phú Quốc đã bị thu hồi do quá chậm thực hiện, nhà đầu tư không có tiền để triển khai việc bồi thường giải phóng mặt bằng.