Ngày 15/7, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức bộ máy nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh tạo bước phát triển đột phá, bền vững cho Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc”. Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, tỉnh Kiên ...
 
Nhiều dự án tại Phú Quốc đã bị thu hồi do quá chậm thực hiện, nhà đầu tư không có tiền để triển khai việc bồi thường giải phóng mặt bằng.